Wolontariat jest dobrowolną i nieodpłatną pracą na rzecz innych osób lub społeczności. Wolontariusze poświęcają swój czas i umiejętności, aby pomóc potrzebującym i wnieść pozytywny wkład w życie społeczne. Wolontariat jest ważnym elementem życia społecznego, ponieważ pozwala na budowanie więzi społecznych, rozwijanie umiejętności oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Wolontariat jest szczególnie ważny w dziedzinach, gdzie pomoc ze strony społeczeństwa jest szczególnie potrzebna, na przykład w opiece nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi lub w organizacjach charytatywnych. Wolontariat pozwala na zwiększenie efektywności i skuteczności działań takich organizacji, poprzez zaangażowanie w nie liczby osób, które inaczej nie miałyby możliwości przyczynienia się do ich działalności.

Brytyjska działaczka Sue Ryder była jednym z pionierów wolontariatu w Wielkiej Brytanii. Uważała, że wolontariat stanowi ważny element opieki nad chorymi, ponieważ pozwala na stworzenie atmosfery życzliwości, wsparcia i zrozumienia, które są niezbędne dla ich dobrej opieki i samopoczucia.

Wolontariat to nie tylko okazja do niesienia pomocy potrzebującym, ale również do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń. Dzięki wolontariatowi wolontariusze uczą się empatii, tolerancji, odpowiedzialności i współpracy z innymi ludźmi, co przekłada się na ich rozwój osobisty oraz poprawę jakości życia w społeczeństwie.

Dwie dłonie – jedna wręcza drugiej papierowe serce.