Na czym polega wolontariat w szkole?

Na czym polega wolontariat w szkole? Na zdjęciu uczniowie sadzą drzewka.

Wolontariat w szkole to forma działalności społecznej, w ramach której uczniowie oraz inne osoby dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej.

Głównym celem wolontariatu szkolnego jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych oraz kształtowanie prospołecznych postaw. Działania te pozwalają uczniom rozwijać kompetencje społeczne takie jak empatia, odpowiedzialność czy chęć niesienia pomocy. Wolontariusze zdobywają również nowe umiejętności i doświadczenia, które mogą im się przydać w dorosłym życiu.

Działalność wolontariacka w szkole wpływa pozytywnie na rozwój osobisty uczniów. Pozwala im lepiej zrozumieć różnorodność potrzeb ludzkich i uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka. Młodzi ludzie mają okazję dostrzec problemy innych i znaleźć sposoby ich rozwiązywania. Angażując się we wspólne inicjatywy, uczą się także współpracy w grupie i stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka.

Wolontariat angażujący całą społeczność szkolną pozytywnie wpływa na atmosferę panującą w szkole. Wspólne działania zbliżają do siebie uczniów, nauczycieli i rodziców. Realizowane inicjatywy często odpowiadają na konkretne potrzeby w szkole lub najbliższym otoczeniu. Dzięki nim możliwe jest wspieranie osób potrzebujących pomocy czy promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży.

Formy wolontariatu w placówkach oświatowych

Wolontariat w szkole może przyjmować różnorodne formy dostosowane do potrzeb danej placówki i zainteresowań uczniów. Oto przykłady najczęstszych działań:

 • Wolontariat koleżeński – pomoc uczniów z trudnościami w nauce, wspieranie integracji nowych uczniów.
 • Wolontariat charytatywny – zbiórki darów dla potrzebujących, pomoc w schroniskach, domach dziecka.
 • Wolontariat na rzecz środowiska – sprzątanie najbliższej okolicy, zakładanie ogródków, segregowanie śmieci.
 • Wolontariat kulturalny – organizacja wydarzeń kulturalnych w szkole i poza nią.
 • Wolontariat międzypokoleniowy – odwiedziny i pomoc osobom starszym.
 • E–wolontariat – pomoc online, tłumaczenia, grafiki.

Wszystkie te formy angażują młodzież w służbę potrzebującym, umożliwiając im zdobycie nowych doświadczeń i kompetencji społecznych.

Jakie działania można podjąć w ramach wolontariatu szkolnego?

Możliwości zaangażowania w ramach wolontariatu szkolnego są bardzo szerokie. Oto kilka konkretnych pomysłów na inicjatywy, w które mogą włączyć się uczniowie:

 • Pomoc kolegom w nauce – korzystanie z takiej pomocy ułatwia przyswajanie wiedzy uczniom mającym problemy. Jednocześnie wolontariusze uczą się cierpliwości i umiejętności przekazywania wiedzy.
 • Organizacja zbiórek nakrętek, zabawek czy książek dla domów dziecka – pozwala uczyć się empatii i dzielenia z potrzebującymi. Zebrane dary sprawiają radość obdarowanym.
 • Sprzątanie najbliższej okolicy – uczy szacunku dla środowiska, zwraca uwagę na problem zaśmiecania. Wspólnymi siłami łatwiej posprzątać większy obszar.
 • Opieka nad zwierzętami w schronisku – pozwala zrozumieć potrzeby zwierząt, uczy odpowiedzialności. Wolontariusze zyskują nowe doświadczenia.
 • Organizacja wydarzeń charytatywnych – kształtuje umiejętność współpracy i pozwala poznać specyfikę działań fundraisngowych.

Te i wiele innych działań może zaangażować młodzież, rozwijając empatię, kreatywność i chęć niesienia pomocy innym.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszami w szkole mogą zostać:

 • Uczniowie – stanowią główną grupę szkolnych wolontariuszy. Wszystkie formy wolontariatu przyczyniają się do rozwoju ich kompetencji społecznych.
 • Nauczyciele – ich udział to szansa na integrację ze środowiskiem lokalnym i budowanie relacji z uczniami poprzez wspólne działania.
 • Rodzice – włączanie się rodziców umacnia więzi ze szkołą. Rodzice mogą wesprzeć wolontariat dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
 • Pracownicy administracyjni szkoły – ich pomoc może być bezcenna przy organizacji działań logistycznych.
 • Seniorzy – współpraca międzypokoleniowa to szansa na wymianę doświadczeń i umiejętności.

Każdy, kto chce bezinteresownie pomagać innym, może włączyć się w wolontariat szkolny dostosowując formę pomocy do swoich możliwości i umiejętności. Dzięki różnorodności wolontariuszy możliwe jest realizowanie szerokiego spektrum inicjatyw.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *