Kto założył Polską Akcję Humanitarną?

Kto założył Polską Akcję Humanitarną? Na zdjęciu wolontariusze PAH.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) to organizacja pozarządowa, która od lat zajmuje się działaniami humanitarnymi i pomocą potrzebującym. Jej powstanie datuje się na lata 90. XX wieku. Założycielką i niezwykle zaangażowaną osobą w działalność PAH jest Janina Ochojska.

Janina Ochojska – główna założycielka PAH

Janina Ochojska jest postacią dobrze znaną szerokiej publiczności nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Działalność humanitarna i społeczna, którą prowadzi od wielu lat, zasługuje na najwyższe uznanie i podziw. Założona przez nią Polska Akcja Humanitarna, pomagając najbardziej potrzebującym w kraju i na świecie, realizuje szlachetne idee, którym trudno odmówić wielkiej wartości moralnej.

Jak pisano w tekstach poświęconych Janinie Ochojskiej, z perspektywy czasu widać w jej losach symboliczną drogę człowieka o wielkim sercu i wrażliwości, który znajduje swoje powołanie w działalności społecznej. Rozpoczynając od pomocy najbliższym – w ośrodku  dla dzieci dysfunkcyjnych – jej zaangażowanie z każdym kolejnym rokiem obejmowało coraz większą grupę osób potrzebujących i coraz szerszy obszar działania: od Polski po najdalsze zakątki świata.

Pomysł na Polską Akcję Humanitarną

Działania Pomocowe Polskiej Akcji Humanitarnej, której założycielką i kierowniczką jest Janina Ochojska, są dzisiaj znane i doceniane na całym świecie. Ich początki sięgają jednak lat powstawania organizacji, kiedy to Janina Ochojska stanęła przed wyzwaniem zorganizowania pomocy humanitarnej dla byłej Jugosławii dotkniętej wojną. Dobre doświadczenia i odzew serc wielu Polaków sprawiły, że Janina Ochojska postanowiła założyć stałą organizację, która udzielałaby pomocy wszędzie tam, gdzie są ludzie w potrzebie. 

Tak powstała Polska Akcja Humanitarna, skupiająca dziesiątki tysięcy wolontariuszy i pracowników gotowych nieść pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji – ofiarom konfliktów zbrojnych, kryzysów humanitarnych czy klęsk żywiołowych.

Od początku swojego istnienia PAH realizowała cele humanitarne na całym świecie – niosąc pomoc humanitarną, medyczną, psychologiczną i edukacyjną dla wszystkich, którzy jej potrzebowali. Działania te stały się możliwe dzięki determinacji i sukcesywnej, skrupulatnej pracy Janiny Ochojskiej – prezes PAH oraz laureatki wielu nagród, w tym najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Odrodzenia Polski.

Pierwsze akcje PAH

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła swoją działalność od udzielania pomocy w kraju. W latach 90., gdy Polska przechodziła trudny okres transformacji politycznej i gospodarczej, wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji materialnej. PAH zajęła się organizowaniem programów pomocy żywnościowej dla najuboższych rodzin oraz wsparciem medycznym dla osób potrzebujących.

Kolejnym etapem działalności PAH była pomoc humanitarna za granicą. Organizacja angażowała się w projekty w krajach dotkniętych konfliktamii klęskami naturalnymi. Przykładowo, Polska Akcja Humanitarna zaangażowała się w pomoc dla uchodźców z byłej Jugosławii, ofiar konfliktu w Kosowie czy ofiar tsunami w Azji.

PAH realizowała swoje cele poprzez organizowanie misji medycznych, dostarczanie żywności, wody pitnej i środków higieny, budowę infrastruktury oraz wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych tragedią.

Ważnym elementem działalności PAH jest również edukacja i budowanie świadomości społecznej na temat problemów humanitarnych. Organizacja prowadzi kampanie informacyjne, szkolenia oraz współpracuje z mediami w celu zwrócenia uwagi na sytuacje wymagające pomocy i solidarności.

Dzięki zaangażowaniu Janiny Ochojskiej i współpracy z wieloma partnerami, Polska Akcja Humanitarna stała się jedną z najważniejszych organizacji humanitarnych w Polsce. Jej działania są doceniane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *