Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać wolontariuszem?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać wolontariuszem, jak kobieta ze zdjęcia, która odbiera datki?

Wolontariat to działanie na rzecz innych, bez wynagrodzenia finansowego. Wolontariusze angażują się w różne projekty i organizacje, mając na celu pomaganie potrzebującym oraz wspieranie różnych dziedzin społecznych. Jeśli jesteś zainteresowany/a podjęciem wolontariatu, istnieją pewne warunki, które powinieneś/ powinnaś spełnić. W tym artykule omówimy formalne wymagania oraz predyspozycje osobowościowe, które mogą pomóc Ci zostać skutecznym wolontariuszem.

Formalne wymagania

Wymagania formalne, z którymi trzeba się liczyć, chcąc oddać swój czas i zaangażowanie w pracę wolontariacką, mogą się różnić zależnie od charakteru działania czy organizacji. Przede wszystkim istnieje minimalny wiek wymagany do podjęcia wolontariatu, najczęściej pełnoletniość, choć istnieją także projekty adresowane do młodzieży. W wielu przypadkach konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza lub podpisanie umowy z organizacją po to, aby właściwie zdefiniować zadania i oczekiwania obu stron. Niekiedy istnieją także wymagania zdrowotne, szczególnie jeśli wolontariusze mają pracować z osobami chorymi lub dziećmi – wówczas zdarza się że wymaga się określonych badań lub zaświadczeń lekarskich. Ponadto w celu właściwego przygotowania do działania wolontariuszy często obowiązują szkolenia dotyczące charakteru planowanej pracy, np. takie z dziedziny pierwszej pomocy lub pracy z dziećmi. Niezbędne formalności nakierowane są na to, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom i osiągnięcie zakładanych zadań.

Predyspozycje osobowościowe

Poza formalnymi wymaganiami warto zwrócić uwagę również na cechy osobowości, które mogą przydać się osobom pragnącym oddać swój czas wolny na pracę wolontariacką. Taką właściwą posługą, nastawioną na potrzeby innych, charakteryzują się w szczególności dwie cechy.

Jedną z najważniejszych zalet jest empatia oraz chęć niesienia innym pomocy. Wyróżnia to wolontariuszy, którym zależy na rzeczywistym wsparciu osób potrzebujących. Zdolność wczuwania się we właściwy sposób w sytuację innego człowieka, budzenie w sobie życzliwości i chęci ulżenia cierpieniom są istotą służby bliźniemu.

Ponadto nieodzowne wydają się cierpliwość oraz wytrwałość. Mogą bowiem wynikać trudności we współpracy lub konieczność systematycznej pracy przez dłuższy okres. Takie cechy pozwalają dostrzec sens zadania, nawet jeżeli efekty nie są natychmiastowe. Przejawia się to zwłaszcza we wspieraniu osób potrzebujących opieki, bądź długoterminowym działaniu.

Te cechy osobowości sprawiają, że sama praca wolontariuszy daje im poczucie wartości i wewnętrznej doskonałości, ponieważ służą innym w duchu życzliwości i pomocnej miłości.

 

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *