Jakie są minusy bycia wolontariuszem?

Jakie są minusy bycia wolontariuszem? Na zdjęciu uśmiechnięty, czarnoskóry wolontariusz.

Wolontariat to bez wątpienia szlachetna idea, jednak każda forma zaangażowania niesie ze sobą pewne wyzwania. Zanim zdecydujemy się zostać wolontariuszami, warto rozważyć potencjalne trudności, z jakimi możemy się zmierzyć.

Brak wynagrodzenia finansowego

Praca w charakterze wolontariusza wiąże się z wieloma korzyściami – rozwojem osobistym, możliwością pomocy potrzebującym oraz zdobyciem nowych umiejętności i doświadczeń. Z drugiej strony, jak słusznie zauważono, brak wynagrodzenia finansowego może stanowić istotną przeszkodę dla wielu osób rozważających podjęcie wolontariatu.

Dla młodych ludzi, którzy często nie mają jeszcze stabilnej sytuacji zawodowej i finansowej, perspektywa nieodpłatnej pracy może wydawać się trudna do zaakceptowania. Bez stałych dochodów ciężko jest pokryć podstawowe wydatki, nie wspominając o dodatkowych kosztach związanych z wolontariatem, takich jak dojazdy czy materiały. Co prawda, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje powinny zwracać wolontariuszom wydatki poniesione w związku z wykonywanymi świadczeniami, jednak w praktyce dzieje się tak niestety nie zawsze.

Dlatego też podejmując decyzję o wolontariacie, warto wziąć pod uwagę kwestię braku wynagrodzenia i upewnić się, że jest się gotowym podjąć tę formę zaangażowania społecznego bez oczekiwania gratyfikacji finansowej. Jak pokazuje doświadczenie wielu wolontariuszy, satysfakcja z pomocy innym i możliwość rozwoju osobistego są bezcenną nagrodą, która w dużej mierze rekompensuje brak płacy. Niemniej jednak nieodpłatny charakter pracy wolontariackiej stanowi wyzwanie, z którym każdy potencjalny wolontariusz musi się zmierzyć.

Konieczność dostosowania się do grafiku organizacji

Jedną z trudności jest konieczność podporządkowania własnego harmonogramu potrzebom organizacji.

Nie zawsze jesteśmy w stanie wykonywać powierzone nam zadania o dogodnej dla nas porze. Organizacje często same ustalają ramy czasowe, w których należy pracować. Może to oznaczać rezygnację z realizacji własnych planów i elastyczne dostosowanie swojego grafiku do wymagań organizacji. Niektórzy wolontariusze zmuszeni są pracować w weekendy lub wieczorami, co bywa uciążliwe i wymaga poświęceń.

Warto mieć świadomość, że praca społeczna rządzi się swoimi prawami i nie zawsze będziemy mogli ją wykonywać w dogodnym dla nas czasie. Elastyczność i gotowość na pewne niedogodności to cechy, które przydają się każdemu wolontariuszowi. Nie powinno się ich jednak postrzegać jako wady, a raczej jako szansę na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń poprzez pracę charytatywną.

Stres związany z dużą odpowiedzialnością

Wolontariusze często wykonują zadania obarczone dużą odpowiedzialnością i ryzykiem stresu. Dotyczy to zwłaszcza bezpośredniej pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym czy wykluczonym społecznie. Tego typu praca niesie ze sobą konfrontację z problemami i sytuacjami kryzysowymi, które mogą stanowić obciążenie psychiczne. Niektórzy wolontariusze z trudem radzą sobie z ciągłym napięciem i poczuciem odpowiedzialności za innych.

Z drugiej strony, dla wielu osób może to być szansa na rozwój cierpliwości, empatii i odporności na stres. Niemniej jednak perspektywa brania na siebie dużej odpowiedzialności i konfrontacji z problemami innych, bez wątpienia może zniechęcać potencjalnych wolontariuszy.

Dlatego też organizacje pozarządowe powinny zadbać o odpowiednie przeszkolenie i wsparcie swoich podopiecznych. Istotne jest, aby każdy wolontariusz czuł, że w razie potrzeby może zwrócić się do bardziej doświadczonych kolegów czy specjalistów. Warto również zadbać o cykliczne spotkania, podczas których wolontariusze będą mogli podzielić się swoimi przeżyciami i otrzymać wsparcie psychologiczne. Tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego i zachęcić więcej osób do tej niezwykle potrzebnej formy zaangażowania społecznego.

Brak gwarancji stałej współpracy z organizacją

Praca wolontariacka rządzi się nieco innymi prawami niż typowe zatrudnienie. Rzadko ma ona charakter stałego etatu. Zazwyczaj opiera się na luźniejszych ustaleniach i nie daje gwarancji długoterminowego zaangażowania. Organizacje pozarządowe mogą zakończyć współpracę z wolontariuszem, gdy zabraknie funduszy lub zmienią się ich potrzeby. Należy się z tym liczyć, podejmując pracę społeczną.

Brak pewności co do stabilności relacji z organizacją utrudnia też długofalowe planowanie własnej działalności wolontariackiej. Trzeba być gotowym na to, że nasze zaangażowanie może zostać niespodziewanie przerwane z przyczyn niezależnych od nas.

Mimo tych trudności idea wolontariatu pozostaje niezwykle szlachetna i przynosi wiele korzyści zarówno obdarowanym, jak i samym wolontariuszom. Aby jednak podjąć się tej misji, należy być gotowym także na pewne poświęcenia i niedogodności. Dopiero dokładne przemyślenie wszystkich „za i przeciw” pozwoli podjąć w pełni świadomą decyzję o zaangażowaniu społecznym. Jeśli zdecydujemy się pomagać innym bezinteresownie, ogromna satysfakcja z tego wynikająca z pewnością warta jest poniesionego wysiłku.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *