Czym jest wolontariat?

Czym jest wolontariat? Na zdjęciu wolontariusze pracują z podarunkami dla potrzebujących.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się fenomenowi wolontariatu, jednemu z najważniejszych elementów działalności społecznej i humanitarnej. Dowiemy się, czym dokładnie jest wolontariat, jak można go zdefiniować, oraz jakie są jego różne rodzaje. Zapraszam do lektury!

Definicja wolontariatu

Wolontariat jest formą działalności społecznej, w której osoby dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w różne inicjatywy i projekty mające na celu pomoc innym. Dobrowolna praca na rzecz społeczeństwa, realizowana bez oczekiwania materialnej rekompensaty, jest wyrazem życzliwości i troski o potrzebujących. Działalność wolontariacka zaspokaja z jednej strony potrzeby osób wymagających wsparcia, z drugiej – daje satysfakcję i spełnienie tym, którzy poświęcają swój czas i siły innym.  

Wolontariat angażuje osoby o różnych umiejętnościach i talencie do wspierania innych w szeroko pojętej sferze życia społecznego. Może dotyczyć potrzebujących osób starszych, chorych,  dzieci w trudnej sytuacji, jak i działań na rzecz ochrony środowiska czy upowszechniania  dóbr kultury. Z zakresu działalności wolontariackiej można wymienić pomoc rzeczową, opiekę i wsparcie psychiczne,    organizację ważnych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej.

Rodzaje wolontariatu

Wolontariat można podzielić na dwa główne rodzaje: wolontariat stały i wolontariat akcyjny. Oba mają swoje cechy charakterystyczne i spełniają różne funkcje społeczne.

Wolontariat stały

Regularna i długofalowa praca na rzecz społeczności lub organizacji stanowi formę wolontariatu umożliwiającą realizację ambitniejszych celów niż jednorazowe zaangażowanie. Wolontariusze stale pracujący poświęcają swój czas i zaangażowanie na dłużej, przyjmując konkretne role, jak mentora, opiekuna, nauczyciela czy animatora.    

Ci, którzy postawili sobie za cel regularną działalność wolontariacką, przyczyniają się w bardziej istotny sposób do realizacji misji organizacji, z którą współpracują. Stałe zaangażowanie to przede wszystkim stabilność i ciągłość działań, co szczególnie w przypadku opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia, ma znaczenie kluczowe.  

Wolontariusze stale pracujący, jak nikt inny, angażują się w sposób ciągły, wytężony i konsekwentny, gwarantując odbiorcom pomocy to, czego potrzebują najbardziej – stabilność. Przykładem mogą być osoby regularnie odwiedzające seniorów w domach opieki, które dzięki regularnemu towarzystwu i pomocy pozwalają odbiorcom tych działań na poczucie bezpieczeństwa i  stałości.

Wolontariat akcyjny

Epizodyczne zaangażowanie na rzecz społeczności lub potrzebujących, realizowane w ramach jednorazowych projektów i akcji społecznych, jest drogą, którą może obrać każdy chcący przyczynić się do dobra wspólnego. Wolontariusze akcyjni angażują się na ograniczony czas, aby wesprzeć realizację wyznaczonego celu humanitarnego.   

Tego rodzaju działalność z założenia dotyczy konkretnego zadania –  jak, chociażby inicjatywy sprzątania terenów zielonych, zbiórki żywności i ubrań dla ubogich, czy charytatywnych biegów. Dobrowolni współpracownicy wspierają realizację wybranych akcji jednorazowo, choć z oddaniem. Dzięki wolontariatowi akcyjnemu możliwe jest zaangażowanie osób, którym trudno byłoby poświęcić czas i siły na regularną działalność wolontariacką.  

Epizodyczna praca na rzecz społeczeństwa buduje poczucie wspólnoty, pokazuje, że każdy – nawet na krótko – może przyczynić się do dobra wspólnego. Włączenie się w prace towarzyszące ważnym inicjatywom społecznym daje każdemu szansę na pozytywne doświadczenie aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnocie.

 

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *