Czym jest pomoc humanitarna?

Pomoc humanitarna w praktyce – wolontariusz przekazuje paczki z prowiantem.

Często słyszymy o potrzebie udzielania pomocy humanitarnej, ale co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Pomoc humanitarna to działania podejmowane na rzecz osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i potrzebują pomocy w celu przetrwania. Celem pomocy humanitarnej jest zapewnienie ofiarom niezbędnych środków do przetrwania oraz ochrona ich praw człowieka i godności. Właśnie tym zajmowała się Sue Ryder, postać której poświęcamy muzealne wystawy.

Kto potrzebuje pomocy humanitarnej?

Pomoc humanitarna jest kierowana do osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnie niezbędnych środków do przetrwania. Należą do nich między innymi:

 • Ofiary konfliktów zbrojnych i wojen
 • Osoby poszkodowane przez klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie czy huragany
 • Uchodźcy, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodu konfliktów zbrojnych lub prześladowań

W takich sytuacjach pomoc humanitarna jest niezbędna, aby zapewnić poszkodowanym podstawowe potrzeby, takie jak żywność, woda, schronienie, opiekę medyczną oraz ochronę przed przemocą.

Jakie są cele pomocy humanitarnej?

Celem pomocy humanitarnej jest ratowanie życia i zapewnienie ofiarom kryzysów niezbędnej pomocy medycznej oraz podstawowych środków do przetrwania, takich jak żywność, woda czy schronienie. Pomoc humanitarna ma także na celu ochronę praw człowieka i godności ofiar, w tym szczególnie narażonych grup, takich jak kobiety i dzieci.

Działania podejmowane w ramach pomocy humanitarnej mają także na celu minimalizowanie szkód wynikających z kryzysów, takich jak choroby, wyczerpanie i niebezpieczeństwo wynikające z braku dostępu do podstawowych środków do życia. W dłuższej perspektywie pomoc humanitarna ma również na celu zapewnienie odbudowy po kryzysie i odbudowanie normalnego życia poszkodowanym.

Kto zapewnia pomoc humanitarną?

Pomoc humanitarna jest udzielana przez różne podmioty, w tym między innymi:

 • Organizacje pozarządowe, takie jak Czerwony Krzyż, Caritas czy Amnesty International
 • Agencje rządowe zajmujące się pomocą humanitarną, takie jak USAID, EuropeAid czy UK Aid
 • Korpusy pokojowe ONZ, takie jak UNICEF czy UNHCR

Organizacje te podejmują różnorodne działania w celu udzielenia pomocy humanitarnej. Wśród nich znajdują się między innymi dostarczanie żywności, wody i leków, zapewnianie schronienia i opieki medycznej, a także budowanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do podstawowych środków do życia.

Jakie są wyzwania i problemy związane z udzielaniem pomocy humanitarnej?

Udzielanie pomocy humanitarnej często wiąże się z licznymi trudnościami i wyzwaniami. Niektóre z najważniejszych problemów to między innymi:

 • Trudne warunki terenowe, które utrudniają dotarcie z pomocą do poszkodowanych
 • Bezpieczeństwo pracowników pomocy humanitarnej, którzy narażają się na niebezpieczeństwo podczas wykonywania swojej pracy
 • Ograniczona dostępność do obszarów dotkniętych kryzysem

Aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, organizacje udzielające pomocy humanitarnej muszą stosować specjalistyczne strategie i działać w ścisłej współpracy z władzami krajowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się udzielaniem pomocy.

Jak można pomóc?

Osoby prywatne również mogą pomóc w ramach działań humanitarnych. Najczęściej spotykanymi sposobami pomocy są:

 • Wsparcie finansowe dla organizacji udzielających pomocy humanitarnej
 • Zaangażowanie w wolontariat w organizacjach pomocy humanitarnej
 • Szerzenie świadomości na temat problemów związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej

Warto jednak pamiętać, że pomoc humanitarna powinna być udzielana zgodnie z zasadami etycznymi i najwyższymi standardami, aby przyniosła jak największe korzyści dla poszkodowanych.

Co zrobić, gdy potrzebujesz pomocy humanitarnej?

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebujesz pomocy humanitarnej, warto skontaktować się z odpowiednią organizacją zajmującą się udzielaniem pomocy. Można to zrobić poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub przez stronę internetową danej organizacji. Warto zawsze mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość oraz informacje o swoim stanie zdrowia i potrzebach, które mogą pomóc w udzieleniu skutecznej pomocy.

Warto jednak uważać na oszustów podszywających się pod organizacje humanitarne. Przed udzielaniem jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia finansowego warto upewnić się, że organizacja, z którą się kontaktujemy, jest rzeczywiście godna zaufania i działa zgodnie z najwyższymi standardami.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *