Czy wolontariat wlicza się do stażu pracy w Polsce?

Czy wolontariat wlicza się do stażu pracy w Polsce? Na zdjęciu para wolontariuszy.

Wolontariat to forma zaangażowania, która pozwala nabywać nowe umiejętności, rozwijać pasje i pomagać innym. Wiele osób decyduje się na pracę w charakterze wolontariusza, aby zdobyć doświadczenie zawodowe przydatne na rynku pracy. Czy jednak praca wykonywana nieodpłatnie może być uznana za staż i wliczać się do doświadczenia zawodowego w Polsce?

Wolontariat a Prawo Pracy w Polsce

Kodeks pracy nie zawiera przepisów bezpośrednio odnoszących się do wolontariatu. Nie reguluje on kwestii związanych z wykonywaniem świadczeń jako wolontariusz. Wolontariat nie jest bowiem traktowany jako forma zatrudnienia i nie podlega przepisom prawa pracy.

Jedyny związek wolontariatu z prawem pracy w Polsce polega na tym, że zgodnie z art. 22 § 11 Kodeksu pracy czas wykonywania pracy przez wolontariusza może być traktowany jako staż pracy, jeśli jego celem jest przygotowanie zawodowe.

Oznacza to, że jeśli wolontariat ma charakter szkolenia zawodowego lub służy zdobywaniu kwalifikacji do wykonywania pracy, może być uznany za staż pracy. Dotyczy to jednak tylko niektórych form wolontariatu mających charakter zbliżony do stażu.

Staż pracy a wolontariat

Wolontariat nie jest wliczany do stażu pracy w Polsce, co wynika z przepisów prawa pracy. Staż pracy obejmuje bowiem jedynie formalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Działalność wolontariacka, choć społecznie wartościowa, nie jest traktowana jako praca zarobkowa i tym samym nie może być zaliczana do stażu zawodowego.

Nie oznacza to jednak, że wolontariat nie przynosi żadnych korzyści. Po pierwsze, pozwala zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, które mogą być przydatne w przyszłej pracy. Po drugie, daje satysfakcję z niesienia pomocy innym. Po trzecie, pozwala nawiązać wartościowe kontakty i relacje. Wreszcie, jest okazją do rozwoju osobistego. Te aspekty wolontariatu mają ogromne znaczenie, mimo że nie przekładają się bezpośrednio na staż pracy.

Co więcej, wolontariat nie ma również wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Emerytura jest bowiem uzależniona od wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku wolontariatu składki takie nie są opłacane. Podobnie wolontariat nie daje żadnych uprawnień pracowniczych, jak urlop wypoczynkowy czy płatny urlop macierzyński. Te przywileje przysługują jedynie w ramach stosunku pracy.

Dlatego też, jeśli chodzi o kwestie stażu pracy, wysokości emerytury i uprawnień pracowniczych, praca wolontariacka nie jest brana pod uwagę. Aczkolwiek z etycznego i społecznego punktu widzenia zasługuje na uznanie i wdzięczność.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *